Aktuellt Bilder Meriter Skapandet Utsmyckningar Konstprojekt Övrigt


Jag har haft ett flertal utsmycknings- och inredningsuppdrag för både privat och offentlig miljö. Jag har då lagt stor vikt vid att i rummet skapa en helhet som omfattar både inredning och konst. Viktigt har också varit att samarbeta med dem som ska använda rummet, för att hitta lösningar som både är vackra och funktionella.
 

Flogsta Vårdcentral  Uppsala -91, bilder i korridor och i glasparti samt gardiner i väntrummet till mödravårdens lokaler


 


Omsorgsförvaltningen
  Uppsala -92, ”Grön väg” och ”Tegel”, bilder, gardiner och inredning


Trapphus Gränby
 Uppsala -92, ”Nutida sextital” målningar och utsmyckning i trapphus. Ombyggnad och Inredning av gemenskapsrum samt entrén.
Arbetet utfördes tillsammans med Hanns Karlewski.


Bälingeskolan
 Uppsala -93, Utsmyckningar och inredning till lärarrummet.

 


Gävle slott
  1994, Landstingets kulturförvaltnings lokaler, utsmyckning och inredning, specialdesignade mattor och möbler samt blästrade glasfönster


Kyrkomötet
 Sigtuna -95, -96, Väggfond och textilier som används under kyrkomöten i Sigtuna och Uppsala

   


Bollnäs Sjukhus
 -96, målningar i matsalen, textilier i angränsande rum


 

<